Get Adobe Flash player

Novinky

Kalendár

 

SVIATOSŤ  EUCHARISTIE

 

 

     Sviatosť Eucharistie možno prijať počas každej svätej omše, keď máme čistú dušu t.z. nespáchali sme žiaden ťažký hriech. Počas dňa môžeme Eucharistiu prijať dva razy.

 

Slávnosť Prvého svätého prijímania

     V našej farnosti majú možnosť prvýkrát pristúpiť k sv. prijímaniu pokrstené deti od druhého ročníka ZŠ, a to zvyčajne v máji - júni po absolvovaní prípravy. Príprava prebieha predovšetkým spoločne s rodičmi v rodine, na fare i v škole na hodinách náboženstva. Každý piatok hodinu pred sv. omšou je farská katechéza na fare.  Detská sv. omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov je vo farskom kostole každý piatok o 18:00 hod.(17.30 v zimnom období).

     Pokrstené deti od 2. po 9. ročník ZŠ sa môžu prihlásiť na 1. sv. prijímanie u katechétov v škole, alebo u kňaza, ktorý im povie bližšie informácie.

     Pokrstení stredoškoláci a starší sa k prijatiu prvého sv. prijímania môžu vo farnosti prihlásiť osobne u kňaza. Po absolvovaní prípravy (spoločnej alebo súkromnej) pristúpia k prvému sv. prijímaniu podľa dohody.