Get Adobe Flash player

Novinky

Kalendár

HISTÓRIA

Prehľad kňazov pôsobiach vo farnosti

(podľa farského časopisu Archa 1/97)

 

1803-1805         Anton Malčický

1805-1806         Jozef  Lőrinc

1806-1811         Juraj Lipták

1811-1814         Jozef  Volný

1814-1835         František Vilinovich

1835-1859         Anton Matura

1859-1867         Jozef  Nemeček

1867-1889         Gustáv  Divald

1889-1898         Anton Bukovina

1898-1919         Jozef  Stubendek

1919-1932         Arnold  Liptay

1932 (4-10)        Antonín  Steidl

1932-1952         Ľudovít  Bial

1952                  Štefan  Šomogi

1952-1954         Ján  Balla

1954-1983         František  Lučivjanský

1983-1985         Ján  Škrobák

1985-1993         Michal  Jenča

1993-2005         Daniel  Baláž

2005-                 Jozef  Bednárik

 

Základne údaje o farnosti

 

            Prvé správy o zriadení farnosti, pochádzajú z roku 1332-1337, ako dokladá článok PhDr. Leona Sokolovského, publikovaný v časopise Obzor Gemera. Ďalšie zachované správy sú z roku 1446 až z roku 1540, kedy farnosť prestala existovať ako správa pre malý počet kresťanov katolíkov. Po reformácii, zdá sa, miestny pán prijmúc  nove učenie, zavádza aj nove náboženstvo.

         V roku 1803 nastáva znovuzrodenie a postupné silnejúce korene katolíckeho učenia viery.

         V roku 1807 boli začaté práce na stavbe dnešného kostola sv. Petra a Pavla. Tieto boli dokončené v roku 1920.