Get Adobe Flash player

Novinky

Kalendár

Rekonštrukcia kaplnky - prosba o pomoc

 

Kaplnka Utekáč

 

             Z dôvodu kritického stavu kaplnky sv. Antóna Paduánskeho v Utekáči sme museli pristúpiť k jej celkovej rekonštrukcií. Pretože sa jedná o celkovú rekonštrukciu ako aj nové stavebné úpravy (odvodnenie, vysušenie muriva, omietky, oprava strechy, ako aj prístavba novej sakristie a ak by sa dalo aj rekonštrukcia interiéru).

          Z dôvodu nedostatku financií sa veriaci a farníci z obce Utekáč obracajú na dobrých a štedrých darcov, ktorý by chceli prispieť na uvedenú rekonštrukciu nejakou finančnou čiastkou alebo stavebným materiálom môžu tento odovzdať p.farárovi Jozefovi Bednárikovi,

 

prípadne priamo prispieť na číslo účtu  0342013530/0900

 

Za Vaše milodary vopred ďakujeme.

                                                                                                                             utekáčskí farníci

Kaplnka Utekáč Kaplnka Utekáč
Kaplnka Utekáč
Kaplnka Utekáč Kaplnka Utekáč