Get Adobe Flash player

Novinky

Kalendár

Farnosť Kokava nad Rimavicou

Farské oznamy

Poriadok   bohoslužieb

Týždeň od: 31.decembra 2012 do: 6.januára  2013

Čítať celý článok...

 

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

 

          Sviatok Svätej rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa - slávia 30.12.2012 katolícki veriaci. Tento sviatok od roku 1969 pripadá vždy na nedeľu nasledujúcu po Narodení Pána.


         V tento deň kňazi počas svätých omší obvykle pripomínajú biblické udalosti týkajúce sa Ježiša, jeho matky Márie a Jozefa. Zároveň zdôrazňujú význam rodiny v súčasnej spoločnosti, nezastupiteľnú úlohu matiek, ale i otcov v rodinách, dôležitosť dobrých vzťahov medzi rodičmi a deťmi, ale i ostatnými členmi rodiny.
 
           Kult Svätej rodiny (Ježiš, Mária, Jozef) má svoje korene v stredoveku, ale do kresťanskej verejnosti prenikol až začiatkom 17. storočia. Jedným z jeho horlivých šíriteľov bol sv. František Saleský (1567 – 1622), ktorý predstavoval tri osoby Svätej rodiny ako zemský obraz nebeskej Najsvätejšej Trojice. K tejto myšlienke pridali ďalší rozmer jezuiti vo Francúzsku, ktorí Svätú rodinu dávali za vzor kresťanských rodín.
           Medzi podporovateľov kultu Svätej rodiny patrili aj pápeži Pius IX. (1846 – 1878) a Lev XIII. (1878 – 1903), ale až Benedikt XV. v roku 1921 nariadil slávenie tohto sviatku pre celú cirkev.

 

Svätá rodina

 

 

 

Putovanie relikvií Sv.Cyrila

v Novohradskom dekanáte

 

Sv.Cyril

Kliknuím na obrázok sa tento zväčší.

 

Víťazi celoslovenského kola Biblickej olympiády známiBratislava 25. mája (TK KBS) - Víťazi 11. ročníka celoslovenského kola Biblickej olympiády sú známi. Medzi žiakmi základných škôl si prvenstvo odnieslo trojčlenné družstvo zo Základnej školy a Materskej školy z Plavnice. Medzi stredoškolákmi zvíťazili študenti Katolíckeho gymnázia Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici. Vyplýva to z vyhodnotenia výsledkov olympiády, ktorá sa uskutočnila od 22. do 24. mája v Modre. Celkovo medzi sebou súťažilo 11 družstiev v prvej a 10 v druhej kategórii.

Olympiáda bola zameraná na výchovu k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Obsah súťaže kladie dôraz na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Z toho vyplýva aj vytvorenie vzťahu k Svätému písmu a jeho význam v každodennom živote. Tematicky je rozdelená súťaž na šesťročné obdobie - tento rok žiaci a študenti súťažili z Evanjelia podľa Marka a z Knihy Genezis.

V Modre museli žiaci a študenti čo najlepšie odpovedať na šesť úloh. Bol medzi nami napríklad test, schopnosť pracovať so Svätým písmom, scénka a ďalšie úlohy. Odpovede posudzovala päťčlenná porota. Jej predsedom bol prof. Anton Tyrol, členmi biblista Jozef Jančovič a tri metodičky z Diecéznych katechetických úradov - Tatiana Cmoriaková (Košická eparchia), Alžbeta Bezáková (Banskobystrická diecéza) a Klára Soľanová (Spišská diecéza). Súťaž moderoval kňaz Andrej Šottník.

Pred súťažou pripravili organizátori aj poznávací program, v rámci ktorého navštívili bratislavské Staré Mesto a Katedrálu sv. Martina. V katedrálnom chráme ich výkladom i na svätej omši sprevádzal bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Nechýbalo ani spoločné zdieľanie o duchovné zážitky pri večernom programe. Ďalšie sväté omše slávil pred súťažou prof. Anton Tyrol a Jozef Jančovič. Obaja súťažiacich upozornili na moc a potrebu štúdia Svätého Písma.

Súťaž vyhlasuje Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS a Ministerstvo školstva SR. Finálové kolo v Modre pripravilo Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v Spišskej Novej Vsi s Komisiou pre katechizáciu a školstvo KBS v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Bratislavskej arcidiecézy. V Modre vystavili i víťazné obrazy súťaže Biblia očami detí a mládeže v deviatich kategóriách. Slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže sa uskutoční 13. júna 2012 v Spišskej Kapitule.

Výsledky celoslovenského kola Biblickej olympiády

Poradie súťažiacich - I. kategória (ceny odovzdal Mons. Jozef Haľko a Anton Tyrol):
1. ZŠ a MŠ z Plavnice (Košická arcidiecéza)
2. ZŠ sv. Františka z Bratislavy (Bratislavská arcidiecéza)
3. ZŠ a MŠ Š. Nahálku z Liptovskej Tepličky (Spišská diecéza)
4. ZŠ sv. Don Bosca zo Zlatých Moraviec (Nitrianska diecéza)
5. ZŠ Angyalova z Kremnice (Banskobystrická diecéza)
6. ZCŠ R. Zaymusa zo Žiliny (Žilinská diecéza)
7. ZŚ Školská 5 z Veľkých Kostolian Trnavská arcidiecéza)
8. ZŠ a MŠ v Kolbovciach (Prešovská archieparchia)
9. ZŠ v Kokave nad Rimavicou (Rožňavská diecéza)
10. ZŠ a MŠ Helcmanovce (Košická eparchie)
11. ZŠ Telgart (Bratislavská eparchia)

Poradie súťažiacich - II. kategória (ceny odovzdal Mons. Stanislav Zvolenský a Anton Tyrol):
1. Katolícke gymnázium Š. Moyzesa v Banskej Bystrici (Banskobystrická diecéza)
2. Gymnázium Tomáša Akvinského v Košiciach (Košická eparchia)
3. Gymnázium P. de Coubertine v Piešťanoch (Trnavská arcidiecéza)
4. Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku (Spišská diecéza)
5. Gymnázium Andreja Škrábika v Rajci (Žilinská diecéza)
6. CZŠ a gymnázium sv. Mikuláša v Prešove (Košická arcidiecéza)
7. Gymnázium matky Alexie v Bratislave (Bratislavská arcidiecéza)
8. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre (Nitrianska diecéza)
9. Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci (Rožňavská diecéza)
10. Gymnázium Duklianskych hrdinov vo Svidníku (Prešovska archieparchia)

Vlaňajšie prvenstvo v prvej kategórii patrilo žiakom zo Základnej školy T. J. Moussona v Michalovciach (Košická eparchia). Medzi stredoškolákmi zvíťazili stredoškoláci z Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku (Spišská diecéza).

TK KBS informoval Eugen Valovič

 

Bližšie na:

https://picasaweb.google.com/114602619080423983981/CeloslovenskeKoloBiblickejOlympiady2012Modra